Skip to main content

Mental træning

Træning af det mentale” er en yderst effektiv metode til at opnå ændringer og indfri dine mål.

Mental Træning

Hvad er mental træning egentlig?

Vi træner alle sammen vores mentale ressourcer, især på baggrund af vores tanker og vores “indre dialog”, og mange gange helt ubevidst, hvilket også medfører at vi har/får en masse uhensigtsmæssige vaner og til tider en uheldig adfærd. Og vi er blevet rigtig gode til at træne, især indenfor de uhensigtsmæssige og negative områder.

LÆR AT HÅNDTERE PRESSET OG UBEHAGET MED MENTAL TRÆNING

Ved et øget fokus på tankernes ”magiske” kraft og håndteringen af disse tanker lærer du gennem mentaltræning at udnytte hjernens KÆMPE potentiale, så du opnår øget bevidsthed om hvordan du kan påvirke din egen performance i hverdagen, bla. ved at observere og håndtere tankerne…

Oprindeligt var Mental træning for at forbedre sportspræstationer ud fra præmissen om at vi defineres af vores tanker, og det kun er tankerne og deres store betydning der kan stå i vejen for vores udvikling/forbedringer.

Mental træning er et meget stærkt virkemiddel ifbm. sportspræstationer og anden performance –især ved brug af visualiseringer samt et øget fokus på håndtering af tanker og følelser. Og ikke mindst accept af at “det hele” kan føles svært og ubehageligt.

FAHO = Fokus, Accept, Handling, Opmærksomhed

Mental træning er en metode (coping/træning/strategi) til at opnå mere bevidsthed, mere ro, øget nærvær, højere pytgrænse samt en metode til at opnå mål og meget andet.

Mental Træning handler især om fokus på, og håndtering af hvad der er INDENFOR DIN KONTROL og hvad der er UDENFOR DIN KONTROL.

Ved Mental træning bliver du i bedre stand til at registrere og handle på de udfordringer du utvivlsomt vil møde på din vej ifht. til de udfordringer og mål som er vigtige for dig. Ved fokuseret mental træning vil der opbygges nye gavnlige og effektive neurale forbindelser i din hjerne.

Vores hjerne styrer alt hvad der foregår i vores krop

Hvordan kan mental træning hjælpe dig?

Mental Træning har fokus på hvordan du lærer at håndtere det der foregår i dig og din hjerne. Vi kan ikke styre hvilke tanker der kommer til os, men vi kan ofte selv bestemme hvad vi vælger at gøre med de tanker. Vi kan oftest handle os ud af det. Det kræver dog bevidsthed og fokus. Og træning, træning og endnu mere træning.

ACCEPTER DIN NERVØSITET – DEN ER UUNGÅELIG NÅR DU SKAL PRÆSTERE. DET VIGTIGE ER HVORDAN DU HANDLER PÅ DIN NERVØSITET.

Når jeg Mental Træner med personer der skal performe, så træner vi meget på at vi skal acceptere de “ubehagelige” følelser der kommer i forbindelse med det pres og de forventninger der naturligt kommer. Vi flytter fokus overpå hvordan vi lærer at håndtere disse situationer, så vi handler i “ubehaget” og gerne handler os ud af “ubehaget”.

Visualisering (det at forestille sig) er en meget effektiv måde til at træne det mentale på. Ved visualiserings træning så kan vi træne al det vi gerne vil forestille os, og hvordan vi ønsker at reagere når vi så oplever det. 

Der er en teori om at vores hjerne ikke kan kende forskel på hvad vi reelt har oplevet eller hvad vi forestiller os, så derfor virker visualisering så effektivt – både når vi tænker al det uhensigtsmæssige, men også det hensigtsmæssige. Så det handler om fokusset og få flyttet det til det hensigtsmæssige. 

SÅ – MENTAL TRÆNING KAN IKKE, IKKE VIRKE