Skip to main content

Mental træning

Hvad er mental træning egentlig?

Vi træner alle sammen vores mentale ressourcer, især på baggrund af vores tanker og vores “indre dialog”. Oftest gør vi det helt ubevidst, hvilket kan medføre at vi har/får en uhensigtsmæssig negativ ladet “indre dialog”, vi får uhensigtsmæssige vaner, og til tider en uheldig adfærd. Vi får et “forkert” fokus.

Og jo mere vi træner disse uhensigtsmæssige og negative områder, jo bedre bliver vi til det. Med en styring af dit fokus og det at træne det mentale mere bevidst, kan ændre din “indre dialog”, styrke dit fokus, din fremtoning, din performance, din adfærd osv. Det resulterer i at du vil opleve en meget større sandsynlighed for at opnå dine mål.

Ved et øget fokus på tankernes ”magiske” kraft og håndteringen af disse tanker, lærer du gennem mentaltræning at udnytte hjernens KÆMPE potentiale, så du opnår øget bevidsthed om hvordan du kan påvirke din egen performance i hverdagen, bla. ved at observere og håndtere tankerne…

For det gælder om at håndtere tankerne, istedet for at forsøge at undgå dem…

LÆR AT HÅNDTERE PRESSET OG UBEHAGET MED MENTAL TRÆNING

Oprindeligt var Mental træning for at forbedre sportspræstationer ud fra præmissen om at vi defineres af vores tanker, og det kun er tankerne og deres store betydning der kan stå i vejen for vores udvikling/forbedringer.

Mental træning er et meget stærkt virkemiddel ifbm. sportspræstationer og anden performance –især ved brug af visualiseringer samt et øget fokus på håndtering af tanker og følelser. Og ikke mindst accept af at “det hele” kan føles svært og ubehageligt.

FAHO = Fokus, Accept, Handling, Opmærksomhed

Mental træning er en metode (coping/træning/strategi) til at opnå mere bevidsthed, mere ro, øget nærvær, højere pytgrænse, samt en metode til at opnå mål og meget andet.

Mental Træning handler især om fokus på, og håndtering af hvad der er INDENFOR DIN KONTROL og hvad der er UDENFOR DIN KONTROL.

Ved Mental træning bliver du i bedre stand til at registrere og handle på de udfordringer du utvivlsomt vil møde på din vej ifht. til de mål som er vigtige for dig. Ved fokuseret mental træning vil der opbygges nye gavnlige og effektive neurale forbindelser i din hjerne, som vil styrke din performance.

Vores hjerne styrer alt hvad der foregår i vores krop

Hvordan kan mental træning hjælpe dig?

Mental Træning har fokus på hvordan du lærer at håndtere det der foregår i dig, og i din hjerne. Vi kan ikke styre hvilke tanker der kommer til os, men vi kan ofte selv bestemme hvad vi vælger at gøre med de tanker. Vi kan oftest handle os ud af det. Det kræver dog bevidsthed og fokus. Og træning, træning og endnu mere træning.

ACCEPTER DIN NERVØSITET – DEN ER UUNGÅELIG NÅR DU SKAL PRÆSTERE – DET BETYDER BARE AT DER ER NOGET PÅ SPIL. DET VIGTIGE ER HVORDAN DU HANDLER PÅ DIN NERVØSITET.

Når jeg Mental Træner med mennesker der skal performe, så træner vi meget på at vi skal acceptere de “ubehagelige” følelser der kommer i forbindelse med det pres og de forventninger der naturligt kommer. Vi flytter fokus overpå hvordan vi lærer at håndtere disse situationer, så vi handler i “ubehaget” og gerne handler os ud af “ubehaget”.

Visualisering (det at forestille sig) er en meget effektiv måde til at træne det mentale på. Ved visualiserings træning så kan vi træne al det vi gerne vil forestille os, og hvordan vi ønsker at reagere når vi så oplever det. 

Der er en teori om at vores hjerne ikke kan kende forskel på hvad vi reelt har oplevet eller hvad vi forestiller os, så derfor virker visualisering så effektivt – både når vi tænker al det uhensigtsmæssige, men også det hensigtsmæssige. Så det handler om fokusset – og få flyttet fokus til det hensigtsmæssige, vi gerne vil have. 

SÅ – MENTAL TRÆNING KAN IKKE, IKKE VIRKE